Życzymy udanych zakupów !!!                                                                             Życzymy udanych zakupów !!!                                                                           Życzymy udanych zakupów !!!                                                                             Życzymy udanych zakupów !!!

                                                                        Życzymy udanych zakupów !!!                                                                             Życzymy udanych zakupów !!!                                                                           Życzymy udanych zakupów !!!                                                                             Życzymy udanych zakupów !!!

Aktualności

  • 1
  • 2
  • 3

Odpowiedzialność społeczna

Facebook Market Jan

Kosmetyki samochodowe!

Poleć nasz sklep

Podoba Ci się idea sklepu internetowego? Może spodoba się także Twoim znajomym.

Kliknij i poleć stronę

Logowanie

Rejestracja

Koszyk

  • Twój koszyk z zakupami jest pusty.
  • Wartość: 0,00

  • Dostawa: 9,99

  • Do zapłaty: 9,99

Do darmowej dostawy pozostało jeszcze:
100,00
Najbliższy wolny termin:
sobota, 20.04.2019 11:00-14:00

Regulamin

Regulamin sklepu internetowego www.market-jan.pl w Dobczycach.

Szanowni Państwo,

Serdecznie witamy w internetowym sklepie Market "Jan" w Dobczycach. Oddajemy w Państwa ręce nowoczesne rozwiązanie jakim są wygodne i komfortowe zakupy za pośrednictwem sieci Internet. Idea nowoczesnych zakupów bez wychodzenia z domu, stworzona dla klientów, którzy szanują swój czas i pieniądze, cenią sobie wygodę i komfort. Zapraszamy do korzystania z naszej nowej usługi. Wszystkie produkty sklepu internetowego pochodzą ze sklepu "JAN" w Doczycach, gwarantujemy ich najwyższą jakość połączoną z terminową dostawą do Państwa.

Życzymy udanych zakupów !!!

Jan BurkatRegulamin poniższy reguluje zasady dokonywania Zamówień w Sklepie Internetowym Jan Dobczyce działającym pod adresem: http://www.market-jan.pl/dobczyce

 

Definicje

Sprzedający.

Sklep internetowy "Jan Dobczyce" prowadzony jest przez firmę P.H.U. "JAN" Jan Burkat z siedzibą w Dobczycach przy ul. Mostowa 16a, 32-410  Dobczyce.
NIP 681-000-34-47, REGON 351005439.
Sprzedaż prowadzona jest ze sklepu Jan Dobczyce zlokalizowanego w Dobczycach, na ulicy Mostowej 16a.
Telefon: (012) 271-03-50
Fax: (012) 271-03-52
E-mail: biuro@market-jan.pl
Strona www: www.market-jan.pl.

Klient.

Klientem jest każda osoba fizyczna posiadająca co najmniej ograniczoną zdolność do czynności prawnych i ukończone 18 lat, a także osoba prawna lub jednostka organizacyjna, posiadająca zdolność prawą i zdolność do czynności prawnej, która odwiedziła stronę internetową sklepu internetowego i dokonała w nim rejestracji.
Uwaga! W przypadku Dostaw wyrobów tytoniowych i alkoholu w ramach sklepu internetowego, osoby dostarczające Towar uprawnione są do żądania okazania dokumentu stwierdzającego pełnoletniość Klienta.

Rejestracja.

Wypełnienie przez Klienta formularza rejestracyjnego znajdującego się na stronie internetowej, poprzez podanie wymaganych danych osobowych oraz ustalonych przez niego: Loginu ( adres poczty elektronicznej e-mail, maksimum 40 znaków) i Hasła (ustalony przez Klienta ciąg co najmniej 4 znaków).

Towar.

Rozumiany jest jako produkty oferowane przez Sprzedającego do sprzedaży w sklepie internetowym. Zdjęcia produktów mogą nieznacznie odbiegać od rzeczywistego wyglądu produktów ze sklepu.

Dostawa.

Skompletowanie Towarów zgodnie z zamówieniem i dostarczenie przez Sprzedającego, Klientowi pod wskazany przez niego adres w rejonie obsługiwanym przez sklep (w promieniu około 20 km od Dobczyc). Dostawa będzie realizowana za pomocą transportu własnego Sprzedającego. W przypadku, gdy terminem dostawy jest dzień późniejszy niż dzień złożenia zamówienia mamy do czynienia z dostawą odroczoną.

Cena.

Przez cenę należy rozumieć cenę brutto Towaru znajdującą się wraz z informacją o Towarze, nie uwzględniającą Kosztów Dostawy. Ceny Towarów znajdujących się w Sklepie wyrażone są w złotych polskich i uwzględniają podatek VAT.
Cena podana w sklepie jest wiążąca i nie podlega negocjacji. Sprzedający zastrzega sobie prawo do zmiany ceny lub odmowy realizacji Zamówienia w przypadku zaistnienia oczywistej pomyłki.
Ceny prezentowane w sklepie internetowym są takie same jak ceny w sklepie Jan Dobczyce. Dopuszcza się ceny promocyjne, niższe w sklepie internetowym, w takiej sytuacji zostanie to przedstawione w opisie produktu.
W przypadku dostaw odroczonych obowiązują ceny z dnia dostawy.

Zamówienie.

Zestaw Towarów wybranych przez Klienta w formie elektronicznej za pośrednictwem strony internetowej www.market-jan.pl/dobczyce określonych do realizacji, zgodnie z niniejszym Regulaminem.

Koszty dostarczenia Towaru.

Opłata - rozumiana jako łączny koszt usługi dostarczenia Towaru Klientowi na wskazany przez niego adres, zgodnie z Zamówieniem.

Obszar działania sklepu.

Jest to obszar na który dokonywane są Dostawy Towarów zgodnie z niniejszym regulaminem. Zawiera miejscowości leżące w promieniu około 20 km od Marketu Jan w Dobczycach, które można obejrzeć na stronie głównej www.market-jan.pl
 

Rejestracja i dokonywanie Zakupów

Rejestracja.

Zakupy za pośrednictwem sklepu internetowego uwarunkowane są prawidłowym wypełnieniem przez Zamawiającego formularza rejestracyjnego, a w szczególności podania danych osobowych, numeru telefonu kontaktowego, adresu e-mail – będącego równocześnie loginem – i ustalenia przez Klienta hasła. Dodatkowo Klient proszony jest o zapoznanie się i akceptację niniejszego regulaminu oraz wyrażenie zgody na zawarcie umowy.
Uwaga! Przed akceptacją zamówienia Klient składa oświadczenie, że wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych zaznaczając pole wyboru przy oświadczeniu o treści:

"Niniejszym oświadczam, że zapoznałem się i akceptuję Regulamin Sklepu Internetowego "www.makret-jan.pl" oraz Wyrażam zgodę na wykorzystywanie i przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w formularzu rejestracyjnym dla potrzeb PHU JAN Jan Burkat zgodnie z ustawą z dn. 29.08.97 roku o Ochronie Danych Osobowych Dz. Ust Nr 133 poz. 883".
Nie złożenie przez klienta oświadczenia o powyższej treści uniemożliwi zaakceptowanie realizację przez nas zamówienia.
Rejestracja dokonywana jest jednorazowo, a każde kolejne Zamówienie wymaga jedynie podania loginu oraz własnego hasła Klienta.
Login i hasło mają charakter poufny. Klient korzystający z loginu i hasła obowiązany jest do aktualizacji swoich danych w przypadku ich zmiany. Odpowiedzialność za brak aktualizacji lub ujawnienie swoich danych osobom trzecim ponosi Klient.
Podmioty gospodarcze dodatkowo wypełniają pola niezbędne do wystawienia faktury VAT.

Wymagania sprzętowe.

Do korzystania ze sklepu internetowego, Klient powinien dysponować komputerem z następującym wyposażeniem:
- łącze internetowe o minimalnej przepustowości 128 kb/s;
- przeglądarka internetowa Firefox 2+ lub IE 6+;
- włączona obsługa języka JavaScript, ramek i stylów CSS;
- ekranem o minimalnej rozdzielczości 1024x768;
- aktywne konto e-mail.

Zamawianie.

Zamówienia można składać 24 godziny na dobę przez cały rok.
Przeglądanie i wybieranie produktów sklepu nie wymaga rejestracji ani logowania do systemu.
Po wybraniu produktów dostępnych w sklepie internetowym, Klient umieszcza je w wirtualnym koszyku. Przez cały czas trwania zakupów Klient ma możliwość przeglądania zawartości, swojego koszyka i dokonywania w nim zmian. Na bieżąco również może kontrolować wartość zakupów i koszt Dostawy. Po podjęciu decyzji o zakupie, Klient jest poproszony o potwierdzenia chęci złożenia zamówienia. W przypadku, gdy Klient jest niezalogowany po wysłaniu Zamówienia obsługa sklepu skontaktuje się w celu potwierdzenia.
Po poprawnym zakończeniu procesu zakupu, Klient otrzymuje e-mail potwierdzający złożenie Zamówienia.
Wystawienie towarów w sklepie internetowym stanowi zaproszenie do składania ofert. Złożenie zamówienia stanowi ofertę w rozumieniu Kodeksu cywilnego, złożoną Sprzedającemu przez Klienta. Po złożeniu zamówienia Sprzedający przystępuje niezwłocznie do jego realizacji. Sprzedający potwierdza Klientowi fakt przyjęcia zamówienia i przystąpienia do jego realizacji w formie listu wysłanego na adres e-mail Klienta podany w formularzu rejestracyjnym.
Umowa Sprzedaży zostaje zawarta z momentem otrzymania towaru przez Klienta.
Sprzedający zastrzega sobie prawo do dodatkowej weryfikacji danych Klienta, np. w drodze kontaktu telefonicznego.

Sprzedający zastrzega sobie prawo do odmowy realizacji Zamówienia w sytuacji gdy:
- zamówienie zostało złożone na nieprawidłowo wypełnionym formularzu,
- po bezskutecznej próbie potwierdzenia Zamówienia,
- zamówienie zostało złożone niezgodnie z niniejszym Regulaminem.
O fakcie odmowy realizacji zamówienia Klient zostanie poinformowany drogą elektroniczna na wskazany w procesie rejestracji e-mail lub e-mail podany w Zamówieniu (dla Klientów niezarejestrowanych).
 

Realizacja Zamówień.

Dostawa.

Zamówiony przez Klienta Towar dostarczany jest przez Sprzedającego na wskazany przez Klienta adres znajdujący się w obszarze działania sklepu. Koszt dostawy zawarty jest w łącznej kwocie Zamówienia przesłanej Klientowi w e-mailu potwierdzającym złożenie Zamówienia.
Realizacja Zamówień odbywa się od poniedziałku do soboty w godzinach od 8:00 do 19:00, w wybranym przez klienta przedziale czasowym. Klient może również wybrać dzień dostawy (nie później niż 7 dni po złożeniu zamówienia). W przypadku braku dostępności dostawy w preferowanym przez Klienta terminie, zostanie zaproponowany najbliższy wolny termin.
Sprzedający nie realizuje Zamówień w dni ustawowo wolne od pracy zgodnie z obowiązującymi przepisami. Sprzedający zastrzega sobie prawo wyznaczenia dodatkowych, innych dni nie realizowania Zamówień. Każdorazowo informując uprzednio Klientów za pośrednictwem strony internetowej sklepu.
W razie konieczności Klient może się bezpośrednio kontaktować ze Sprzedającym drogą elektroniczną na adres e-mail: biuro@market-jan.pl lub telefonicznie na numer telefonu centrum obsługi klienta (12) 271-03-50.
Klient otrzymuje zamówione Towary wraz z dokumentem sprzedaży: paragon fiskalny lub faktura VAT, jeżeli Klient zażądał jej wystawienia przy składaniu zamówienia i podał niezbędne dane do jej wystawienia. Istnieje również możliwość późniejszego wystawienia faktury na podstawie dostarczonego paragonu fiskalnego, w terminie do 7 dni od daty sprzedaży. Dokument sprzedaży stanowi pisemne potwierdzenie treści złożonego Zamówienia.
Sprzedający przekazuje prawo własności Towaru na Klienta w momencie uiszczenia zapłaty za Towar powiększone o koszt dostawy zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu.
Dane dotyczące transakcji sprzedaży za pośrednictwem sklepu internetowego gromadzone i przechowywane są przez system informatyczny Sprzedającego przez okres co najmniej 1 roku od daty zawarcia transakcji. Klient po zalogowaniu do sklepu internetowego ma wgląd do swoich przeszłych transakcji w okresie do 6 miesięcy licząc od daty ich zawarcia.
W przypadku braku możliwości realizacji zamówienia z przyczyn np. wystąpienia braku wystarczającej ilości zamówionego Towaru albo gdy zamówiony Towar jest chwilowo niedostępny, Sprzedający skontaktuje się z Zamawiającym przed realizacją Zamówienia w celu ustalenia dalszych warunków realizacji zamówienia.
W przypadku towarów sprzedawanych "na wagę", gdy sklep nie dysponuje wystarczającą ilością towaru lub ze względu na specyfikę danego towaru Sprzedający nie jest w stanie dostarczyć zamówionej ilości towaru oraz gdy rozbieżności nie są znaczne, Sprzedawca dostarczy taką ilość towaru jaka wynika z dokonanego ważenia, co nie stanowi zmiany Umowy. Za znaczne rozbieżności uznaje się odstępstwo na poziomie +/- 15% od złożonego zamówienia.
W przypadku, gdy rozbieżności są znaczne z Klientem skontaktuje się pracownik Sprzedającego w celu ustalenia zasad wykonania Umowy. W przypadku nie wyrażenia zgody przez Klienta Umowa wygasa.
Klient ma prawo sprawdzić, w obecności pracownika Sprzedającego, czy dostarczony towar jest zgodny z zamówieniem. Podpis Klienta na liście przewozowym, oznacza potwierdzenie zgodności Dostawy z Umową Sprzedaży.
Oferty pochodzące z wyprzedaży oraz oferty promocyjne dostępne są do wyczerpania zapasów. Z powodu ograniczonej ilości towarów w w/w ofertach zamówienia złożone po wyczerpaniu zapasów nie będą mogły być realizowane o czym klient zostanie poinformowany drogą telefoniczną lub pocztą elektroniczną przez pracownika Sprzedającego.
Klient nie może dokonać zmiany terminu i miejsca realizacji złożonego Zamówienia.
W razie nieobecności Klienta pod adresem i w godzinach wskazanych w zamówieniu, poniesionymi kosztami związanymi z dodatkową Dostawą zostanie obciążony Klient.
Dostawca nie posiada przy sobie więcej niż 100 zł w celu wydania ewentualnej reszty.
Dostawca nie realizuje zwrotu kaucji za zwrotne opakowania szklane. Zamawiający może dokonać zwrotu tych opakowań w sklepie Jan Dobczyce za okazaniem dokumentu sprzedaży.
Dostawca nie prowadzi działania reklamacyjnego, za wyjątkiem braków jakościowych i ilościowych stwierdzonych w dokonywanej dostawie w trakcie jej sprawdzenia.
W sytuacjach szczególnych, uniemożliwiających normalną procedurę dostawy, w tym w sytuacji siły wyższej, śnieżycy, zerwania drogi itp. Dostawca może uzgodnić telefoniczne inny niż wymagany przez Klienta termin dostawy.
Klient zobowiązuje się do odbioru Towaru i zapłaty kwoty łącznej zamówionych Towarów wraz z usługą dostawy przez Sprzedającego ( kwota łączna w potwierdzeniu złożenia Zamówienia).

Obszar działania.

Sklep internetowy dostarcza Towary tylko na obszarze działania sklepu,
Od dnia 1.10.2009r jest to obszar miejscowości wypisanych na stronie głównej www.market-jan.pl.
Na obszarze spoza wskazanego sklep nie prowadzi dostaw.
Dla mieszkańców spoza obszaru działania możliwe są zakupu w sklepie internetowym jedynie z opcją Odbiór Własny w siedzibie Marketu w Dobczycach na ul. Mostowej 16a.

Koszt dostawy i zasady płatności.

Koszt dostawy uzależniony jest od wartości dokonanych zakupów. Dla dostaw o wartości towaru powyżej 100 zł koszt dostawy ponosi Sprzedający. W dostawach towarów o łącznej wartości poniżej 50 zł Klient partycypuje w kosztach płacąc 9,99 zł, a przy wartości zamówienia pomiędzy 50 a 100 zł opłata wynosi 7,99 zł.

Za Towar dostarczony do klienta możliwą formą płatności  jest gotówka lub karta płatnicza.
 

Prawo odstąpienia od umowy.

Klientowi przysługuje prawo odstąpienia od umowy zgodnie z ustawą z dnia 2 marca 2000 r.
„o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny.” (Dz. U. z dnia 31 marca 2000 r.)
A w szczególności z art. 10 tejże ustawy, konsumentowi przysługuje dziesięciodniowy termin, w którym konsument może odstąpić od umowy, liczy się od dnia wydania rzeczy, a gdy umowa dotyczy świadczenia usługi - od dnia jej zawarcia. Klient przesyła wówczas na adres Sprzedającego Towar wraz z wypełnionym oświadczeniem, którego wzór zamieszczono poniżej.
Zwracany Towar musi posiadać niezniszczone, oryginalne opakowanie producenta, powinien być kompletny i nie może nosić śladów użytkowania. Produkty spożywcze powinny być nie rozpakowane. Koszt odesłania Towaru przez Klienta nie podlega zwrotowi. Sprzedający nie przyjmuje przesyłek odsyłanych do niego za pobraniem. Towar bez opakowania lub w otwartym opakowaniu nie podlega zwrotowi.

W przypadku odstąpienia Klienta od umowy, strony obowiązane są do zwrotu wszystkiego, co otrzymały od drugiej strony na mocy zawartej umowy. Sprzedający obowiązuje się do zwrotu Klientowi kwoty sprzedaży w terminie nie później niż 14 dni od otrzymania zwróconego Towaru.

Formularz odstąpienia od umowy:

Oświadczam, że odstępuję od umowy kupna – sprzedaży
zawartej za pośrednictwem systemu sprzedaży internetowej
przy Markecie Jan w Dobczycach dnia .........................

pomiędzy
PHU JAN Jan Burkat
32-410 Dobczyce, ul. Mostowa 16a
NIP 681-000-34-47.
a
Imię i nazwisko: ................................................
Adres: ................................................................
Kod: ...................................................................
Miejscowość: .....................................................
Nazwa towaru: ...................................................
Adres e-mail: .....................................................
Nr telefonu: ........................................................
Należność za zwrócony towar proszę przesłać przekazem pocztowym na powyższy adres.………………………………………………..
data oraz podpis osoby składającej oświadczenie
Uwaga:
Zgodnie z Art. 5. w/w ustawy przepisów o umowach zawieranych z konsumentami poza lokalem przedsiębiorstwa nie stosuje się między innymi do umów:
1) o charakterze ciągłym lub okresowym, zawieranych na podstawie oferty sprzedaży lub przez odwołanie się do ogłoszeń, reklam, cenników i innych informacji skierowanych do ogółu albo do poszczególnych osób, jeżeli konsument mógł uprzednio zapoznać się z treścią otrzymanej oferty lub informacji pod nieobecność drugiej strony umowy, a zarazem w tej ofercie lub informacji, jak i w umowie zastrzeżono prawo konsumenta do odstąpienia od umowy w terminie dziesięciu dni od dnia jej zawarcia,
2) sprzedaży artykułów spożywczych dostarczanych okresowo przez sprzedawcę do miejsca zamieszkania konsumenta,
 

Reklamacja towaru.

Reklamacja może mieć miejsce tylko i wyłącznie w czasie Dostawy Towaru do Klienta.
W przypadku niezgodności z zamówieniem Reklamacje po potwierdzeniu odbioru zamówienia nie będą uznawane.
Dostarczenie Towaru spoza listy zamówionych towarów przez Klienta następuje na ryzyko Sprzedającego i nie nakłada na Klienta żadnych zobowiązań.
 

Ochrona prywatności.

Dane udostępniane przez Klienta w serwisie sprzedaży internetowej są gromadzone w minimalnym zakresie wymaganym do świadczenia naszym klientom usług na najwyższym poziomie, co obejmuje przede wszystkim możliwość bezbłędnej dostawy Towarów, a także informowanie naszych klientów o oferowanych przez nas produktach i usługach (np. wysyłanie informacji o naszej firmie oraz materiałów promocyjnych), a także wykorzystywane są na potrzeby polepszania jakości usług świadczonych na rzecz naszych Klientów. Zbieramy informacje o klientach, takie jak adresy poczty elektronicznej lub dane osobowo-adresowe. Informacje te nigdy nie są udostępniane osobom trzecim.
Wykorzystujemy adresy IP użytkowników w celach statystycznych.
Informacje kontaktowe klientów są także wykorzystywane w celu nawiązywania z nimi kontaktu, kiedy jest to konieczne (np. w przypadku konieczności potwierdzenia zamówienia). Użytkownicy mają możliwość zrezygnowania z otrzymywania od nas listów elektronicznych, co do których uprzednio wyrazili zgodę na ich otrzymywanie.


Odpowiedzialność Sprzedającego.

Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy spowodowane siłą wyższą lub działaniem organów administracyjnych.

Z zastrzeżeniem ograniczeń wynikających z powszechnie obowiązujących przepisów prawa, Sprzedający nie odpowiada za szkody powstałe w związku z błędami informatycznymi lub łączności takimi jak: brakiem możliwości użytkowania witryny sklepu przez Klienta, błędami w wyświetlaniu informacji na stronie internetowej, brakami elementów opisu lub informacji o produktach, zakłóceniami łączności, defektami, niewłaściwym działaniem, opóźnieniami operacji lub przekazu, wirusem komputerowym, awarią linii lub systemu. W szczególności, Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za szkody spowodowane zakłóceniami technicznymi poczty elektronicznej zawinionymi przez operatorów sieci telekomunikacyjnej lub wynikającymi z błędów technicznych po stronie Klienta.

Za wszelkie skutki niezgodnego z Regulaminem: dokonania procesu rejestracji, w tym podania nieprawdziwych lub błędnych danych, niezgodnego z regulaminem dokonania zamówienia.
 

Postanowienia końcowe.

Regulamin niniejszy reguluje wszelkie zasady dokonywania zakupów za pośrednictwem sklepu internetowego www.market-jan.pl. We wszelkich sprawach nie uregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego, oraz innych ustaw, a w odniesieniu do konsumentów również Ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. z dnia 31 marca 2000 r.) i Ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. nr 141 poz.1176).

Zmiany Regulaminu wymagają uprzedniego ogłoszenia na stronie internetowej Sklepu.

Regulamin wchodzi w życie z dniem 28.09.2009r.


loader